ගෘහස්ථ වායු ගුණාත්මකභාවය හඳුනා ගනිමු.

ගෘහස්ථ වායු ගුණාත්මකභාවය යනු ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් තුළ සහ අවට වාතයේ ගුණාත්මකභාවයයි.

ගෘහස්ථ වාතයෙහි ගුණාත්මක භාවය වැදගත් වන්නේ අප ගෘහස්ථව වැඩි කාලයක් ගත කරන නිසා ඔබේ නිවසේ, මෝටර් රථයේ සහ සේවා ස්ථානයේ වාතයේ ගුණාත්මකභාවය හැකි තරම් පිරිසිදුව තබා ගැනීම ඔබට සහ ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ සෞඛ්‍යයට වැදගත් වේ.

ගෘහස්ථ වායු දූෂණය

පිටත වාතය පරිදිම ගෘහස්ථ වාතයද දූෂිත විය හැකිය. ගෘහස්ථ වායු දූෂණය ගොඩනැගිල‌ේ පදිංචිකරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය, සුවපහසුව සහ යහපැවැත්මට බලපායි. අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අපගේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ ගොඩනැගිලි තුළ ය. අපි පාසැල් තුල හෝ නිවෙස් තුල වැඩ කරන්නෙමු. අපි අපේ කෑම කනවා, ගෙදර වැඩ කරනවා, නිදාගන්නවා. ඒ හැම වෙලාවකම අපි ඒ කාමරයේ තියෙන වාතය හුස්ම ගන්නවා. ගෘහස්ථ වායු ගුණාත්මකභාවය ද වැදගත් වන්නේ එබැවිනි.

ගෘහස්ථ වාතය දූෂණය සිදු වන්නේ කෙසේද ?

 • වාතාශ්‍රය සැපයිම ප්‍රමාණවත් නොවේ
 • අතිරික්ත තෙතමනය
 • දුම්කොළ දුම
 • තීන්ත
 • ලිපි ද්‍රව්‍ය සැපයුම් වලින් රසායනික ද්‍රව්‍ය
 • ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය
 • ගිනි නිෂ්පාදන
 • පිරිසිදු කිරීමේ නිෂ්පාදන සහ වායු පවිතකාරක
 • එළිමහන් ප්‍රභවයන් (පිටතින්)

අපගේ නිවෙස්වල සහ වෙනත් ගොඩනැගිලිවල වාතය පිරිසිදුව තබා ගන්නේ කෙසේද?

 • තීන්ත, ශිල්ප සැපයුම්, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය, පිරිසිදු කිරීමේ නිෂ්පාදන සහ වායු පවිතකාරක මිලදී ගැනීමේදී හා භාවිතා කිරීමේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුය.
 • තෙතමනය අඩු කිරීම සඳහා ඩිමියුඩිෆයර් සහ / හෝ වායුසමීකරණ යන්ත්රයක් භාවිතා කරන්න.
 • නිදහස් ඉඩ උපරිම කරන්න.
 • රසායනික ද්‍රව්‍ය රහිත හෝ අඩු නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කරන ලෙස ඔබේ දෙමාපියන්ට කියන්න.
 • කවුළු සඳහා තිර භාවිතා කර ඒවා නිතිපතා පිරිසිදු කරන්න.
 • දුම්කොළ දුමෙන් මිදෙන්න.
 • වාතාශ්‍රය වැඩි දියුණු කිරීම සහ අවශ්ය නම් වායු පෙරහන් භාවිතා කරන්න.
 • දූවිලි මතුපිට නිතර වැකුම් කරන්න(වැකුම් ක්ලී්).